KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

Działalność Naukowa

Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska prowadzi szeroką, aczkolwiek wyspecjalizowaną działalność naukową. Działalność ta jest nierozłącznie związana z profilem Zakładów Naukowych wyodrębnionych w ramach Katedry. Do głównych kierunków naukowych realizowanych w Katedrze można zaliczyć:

1.     Nagrzewanie wsadu stalowego.

2.     Badania nagrzewania wsadu porowatego.

3.     Plazmowe natryskiwanie powłok.

4.     Niskoemisyjne spalanie paliw i odpadów.

5.     Rozdrabnianie strumieniowe.

 

 

W najbliższej przyszłości Katedra będzie realizowała zadanie badawcze 6.13 "Modelowanie numeryczne emisji zanieczyszczeń dla spalania tlenowego i powietrznego" w ramach zadania nr 2 pt. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2” programu strategicznego pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.