Koło Naukowe Piecowników

Działalność koła

 

Do podstawowych zadań Koła zalicza się:

 

  • organizację otwartych seminariów naukowych,

  • udział członków Koła w realizacji prac naukowo - badawczych realizowanych w Uczelni oraz innych prac w Katedrze, Wydziale i Uczelni,

  • czynny udział członków Koła w sesjach naukowych w Uczelni oraz w innych Uczelniach w kraju i za granicą,

  • współpracę z innymi Kołami Naukowymi,

  • organizację wycieczek specjalistycznych (zakłady przemysłowe, ośrodki naukowe),

  • organizację wakacyjnych obozów naukowych,

  • popularyzację tematyki dotyczącej ochrony środowiska.