Koło Naukowe Piecowników

 

 

Konferencja-Dniepropietrowsk2010
Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych, Częstochowa 2010
Opatija, Chorwacja 2010
Konferencja Sielpia 2009
Kazimierz Dolny 2009
Sankt Petersburg 2009
Demanowska Dolina, Słowacja 2009