Koło Naukowe Piecowników

Przydatne Linki

OŚRODKI NAUKOWE
Katedra pecí a teplotechniky TU v Košiciach http://web.tuke.sk/hf-kpat/
National Metallurgical Academy of Ukraine http://metal.dmeti.dp.ua/eng/index.html
Faculty of Metallurgy University in Zagreb http://smotra.unizg.hr/en/sudionici/metalurski_fakultet.html
Politechnika Śląska http://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx
AGH http://www.agh.edu.pl/
INSTYTUCJE
Muzeum Techniki NOT http://www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej http://swpcz.vip.pcz.pl/
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce http://www.sitph.pl/
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa http://www.hiph.pl/GLOWNA/aktual.php
WYDAWNICTWA I BIBLIOTEKI
SIGMA-NOT http://www.sigma-not.pl/home.do
ABRYS http://www.abrys.pl/
Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.html
Akademicka Biblioteka Internetowa http://abi.amu.edu.pl/
Wirtualna Biblioteka Inżyniera http://www.wbi.budmedia.pl/
Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/
SŁOWNIKI
Angielsko-polski dwukierunkowy system automatycznego tłumaczenia tekstów http://www.translate.pl/
 
Słownik Ukraińców (Słownik polsko-ukraiński, polsko-rosyjski, polsko-angielski, polsko-niemiecki, polsko-francuski) http://www.slownik.ukraincow.net/
 
Słownik chorwackiego tłumaczący zdania http://www.chorwacki.yoyo.pl/
Translator wielojęzykowy http://freetranslation.imtranslator.com/Polish-language_Slovak-Polish_translation