Koło Naukowe Piecowników

 

 

Historia Obozów

Piec pudlingowy

 

Rozwój przemysłu hutniczego

w Zagłębiu Staropolskim

Sponsorzy

Sprawozdania

Wstęp

Rekonstrukcja

pieca pudlingowego

Wstęp

Sponsorzy Obozów

Plik PDF

Sprawozdanie 2003

Historia Muzeum

w Sielpi

Piec pudlingowy

film (AVI)

Starożytne hutnictwo

świętokrzyskie

(dymarki jednorazowe)

 

Sprawozdanie 2004

Rys historyczny
Obozów Naukowych

 

Dymarka doświadczalna

piecowisko

 

Sprawozdanie 2005

Obozy Naukowe

po przerwie

 

Dymarka niska w kuźnicy

 

Sprawozdanie 2006

Konserwacja i zabudowa

młota sprężynowego

 

Hutnictwo staropolskie

stałe dymarki niskie

 

Sprawozdanie 2007

(PDF)

Konferencja w Sielpi

 

Dymarka wysoka

 

Sprawozdanie 2008

(PDF)

Czas wolny

 

Wielki piec

 

Sprawozdanie 2009

(PDF)

Wycieczki po Zagłębiu

Staropolskim

 

Fryszerki

 

Sprawozdanie 2010

(PDF)

Goście Obozu

 

Piece pudlarskie (pudlingi)

 

Sprawozdanie 2011

(PDF)

Podsumowanie

 

Piece pudlarskie w sielpi

 

Sprawozdanie 2012

(PDF)

 

 

Kuźnice

 

 

 

 

Walcownie

 

 

 

 

Mapa zagłębia staropolskiego

 

 

 

 

Koła wodne

 

 

 

 

Kombinat metalurgiczny

Zagłębia Staropolskiego