Koło Naukowe Piecowników

 

Galeria dyplomów

 

Najważniejsze osiągnięcia

Imie i Nazwisko

Temat referatu

Konferencja

Wynik

Opiekun

Rok akademicki 2012-2013

Agnieszka Benduch, Rafał Wyczółkowski, Jan Jowsa

Analiza czynników wpływających na kontaktowe przewodzenie ciepła występujące na styku elementów metalowych” XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2013   dr inż.
Rafał Wyczółkowski

Anna Poskart, Jan Jowsa

Wpływ udziału tlenku w utleniaczu na emisję tlenków azotu” XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2013   Prof. dr hab. inż.
Jan Jowsa
Barbara Halusiak, Marian Kieloch Wpływ grubości wsadu na wydajność pieca” XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2013   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.
Jarosław Boryca,  Marta Kowalik,
Barbara Halusiak
Analiza wpływu cen gazu i energii elektrycznej na koszty eksploatacji 2-funkcyjnego kotła gazowego” XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2013   dr inż.
Jarosław Boryca
Marta Kowalik, Henryk Radomiak Analiza procesu spalania węgla kamiennego w powietrzu wzbogaconym tlenem pod kątem emisji zanieczyszczeń” XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2013   dr inż.
Henryk Radomiak
Rok akademicki 2011-2012

Edyta Warwas, Marta Kowalik,
Edyta Krawczyk

Wpływ wydajności pieców grzewczych na ilość powstającej zgorzeliny XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Marta Kowalik, Edyta Krawczyk,
Edyta Warwas

Wpływ wybranych parametrów spalania węgla kamiennego na emisję zanieczyszczeń” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz

Edyta Krawczyk, Tomasz Wyleciał,
Marta Kowalik, Edyta Warwas

Badanie wpływu wybranych parametrów procesu rozdrabniania materiałów kruchych na wydajność młyna multistrumieniowego” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr inż.
Tomasz Wyleciał

Monika Zajemska,   Anna Poskart

Symulacje numeryczne procesu formowania zanieczyszczeń w płomieniu gazowym” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr inż.
Monika Zajemska

Anna Poskart, Agnieszka Benduch

Analiza wpływu wybranych parametrów spalania gazu ziemnego na formowanie tlenków azotu” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Agnieszka Benduch, Barbara Halusiak, Anna Poskart

„Nagrzewanie elementów wsadu stalowego dla uzyskania określonej grubości warstwy zgorzeliny” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Barbara Halusiak, Jarosław Boryca,
Marian Kieloch, Agnieszka Benduch

„Analiza wpływu wartości stosunku nadmiaru powietrza spalania na warunki wymiany ciepła w procesie nagrzewania wsadu z uwzględnieniem powstającej warstwy zgorzeliny” XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa 2012   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Barbara Halusiak

„Piec pudlingowy jako zabytkowe urządzenie edukacyjne dla przyszłych inżynierów” Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Anna Poskart

„Analiza możliwości ograniczenia NOx poprzez dobór optymalnego stosunku nadmiaru powietrza” Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Edyta Warwas

„Analiza procesu nagrzewania stali przy zmniejszonej wydajności pieca” Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.
Rok akademicki 2010-2011

Magdalena Stefaniak, Izabela Żabicka

„Studenckie Obozy Naukowe w Sielpi” Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,
dr inż. Jarosław Boryca

Marta Kowalik

„Wpływ spalania tlenowego na możliwości ograniczenia emisji CO2 Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,

Barbara Halusiak

„Badania wpływu parametrów pracy pieca na szybkość nagrzewania” Międzywydziałowe Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,

Anna Poskart, Marian Kieloch, Agnieszka Benduch

„Emisja dwutlenku węgla i handel emisjami jako sposób jej ograniczenia” I Ogólnopolska Konferencja Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy. Kraków 2010.   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,

Agnieszka Benduch, Marian Kieloch,              Anna Poskart

„Źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce” I Ogólnopolska Konferencja Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy. Kraków 2010.   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,

Marta Kowalik, Marian Kieloch,
Edyta Krawczyk

„Możliwości ograniczenia emisji CO2 z zastosowaniem spalania tlenowego” I Ogólnopolska Konferencja Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy. Kraków 2010.   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,

Edyta Krawczyk, Tomasz Wyleciał, Marta Kowalik

Emisja SO2 – problemem zanieczyszczeń atmosfery” I Ogólnopolska Konferencja Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy. Kraków 2010.   dr inż.
Tomasz Wyleciał
Rok akademicki 2009-2010

Krystian Nowak, Kieloch Marian

Determining gas-dynamics parameters of pusher furnace using the commercial software” Naukowa konferencja studencka „Young Academy 2007”, Dniepropietrowsk 2010   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Marta Kowalik, Agnieszka Klos,
Marian Kieloch

Emisja CO2- możliwości jej ograniczenia” V Międzynarodowa Konferencja Energia Odnawialna Wizytówka Nowoczesnej Gospodarki, Zakopane 2010   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Agnieszka Bala

Możliwości wykorzystania odpadu poprodukcyjnego biodiesla jako paliwa ciepłowniczego” V Międzynarodowa Konferencja Energia Odnawialna Wizytówka Nowoczesnej Gospodarki, Zakopane 2010   dr inż.
Henryk Radomiak
Rok akademicki 2008-2009

Edyta Warwas, Agnieszka Klos, Kieloch Marian

Modelowanie pracy cieplnej pieców grzewczych” III Sympozjum Naukowym „Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn”, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny 2009  

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Agnieszka Klos, Edyta Warwas

Wspomagane komputerowo pomiary temperatury powierzchni wsadu nagrzewanego przed przeróbką plastyczną i obróbką cieplną” III Sympozjum Naukowym „Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn”, Politechnika Lubelska, Kazimierz Dolny 2009  

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Edyta Warwas, Agnieszka Klos

Investigation of steel losses in an atmosphere of air and industrial gas- -combustion gases” XI Międzynarodowa Sesja Naukowa „Materiały i technologie XXI wieku”, Katowice 2009  

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Agnieszka Klos, Edyta Warwas

Precise measurements of the surface temperature of solid bodies” XI Międzynarodowa Sesja Naukowa „Materiały i technologie XXI wieku”, Katowice 2009   dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Ewelina Kaszubska

Analiza wpływu technologii na wydajność procesu nagrzewania wsadu płaskiego dla warunków brzegowych trzeciego rodzaju” XXXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2009 r.   dr inż. Jarosław Boryca

Renata Kasprzyk

Analiza technologiczna jakościowych aspektów wulkanizacji wyrobów gumowych” XXXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2009 r.   dr inż. Jarosław Boryca
Rok akademicki 2007-2008

Edyta Warwas

Wpływ technologii procesu nagrzewania na wyniki pracy pieca”

Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, Katowice 2008

-

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Edyta Warwas

Analiza porównawcza wyników badań i obliczeń wpływu technologii procesu nagrzewania na wyniki pracy pieca."

"XXXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2008 r."

-

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Agnieszka Klos

„Digital Photopyrometry and thermovision "

 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ”Materiały i technologie XXI w.”; Katowice 15.05.2008

-

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.

Rok akademicki 2006-2007

Edyta Warwas

"Badania przyczepności zgorzeliny powstającej w procesie nagrzewania wsadu stalowego przed przeróbką plastyczną."

"XXXI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr hab. inż.
Marian Kieloch Prof. PCz.,
dr inż. Jarosław Boryca

Justyna Rapalska

"Energetyczne wykorzystanie biomasy stałej w procesie reburningu"

"XXXI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr inż.
Monika Poskart

Agnieszka Królewiecka, Jarosław Boryca

"Wpływ temperatury nagrzewania na przyczepność zgorzeliny dla stali 18G2A"

"XXXI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr inż.
Jarosław Boryca

Rok akademicki 2005-2006

Edyta Warwas, Monika Poskart, Lech Szecówka, Henryk Radomiak

"The relationship temperature-NOx concentration in primary NOx Control Methods in natural gas flames "

"XXX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr inż.
Monika Poskart

Justyna Rapalska

"2000 lat rozwoju hutnictwa w zagłębiu staropolskim "

"XXX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr hab. inż.
Marian Kieloch, Prof. PCz.

Strzelczyk Rafał, Radecki Adam

"Badania korelacji pomiędzy zużyciem energii a stratš stali na zgorzelinę"

"XXX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr hab. inż.
Marian Kieloch, Prof. PCz.

Dariusz Pluta

"Właściwości energetyczne, efekty ekologiczne i ekonomiczne roślin szybkorotacyjnych- plantacje energetyczne"

"XXX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz. 2006 r."

-

dr inż.
Monika Poskart

Edyta Warwas

"Pierwotne metody redukcji NOx w procesie spalania gazu ziemnego"

"AKADEMIA MŁODYCH 2006"
Narodowej Metalurgicznej Akademii Ukrainy

-

dr inż.
Monika Poskart

Rok akademicki 2004-2005

P. Długosz

"Paliwa alternatywne w Polsce"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

dr inż.
M. Poskart

D. Guzik

"Energia jądrowa kontra energia wiatrowa"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

IIm.

dr inż.
M. Poskart

D. Pluta

"Zmniejszanie stężenia NOx metodą reburningu z wykorzystaniem biopaliw"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

dr inż.
M. Poskart

J. Skirewska

"Wykorzystanie biopaliw w procesie reburningu"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

IIIm.

dr hab. inż.
L. Szecówka

K. Szymczyk

"Wpływ rodzaju badanego ciała na charakter fotopirometrycznego wykresu cechowniczego, uzyskanego przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

A. Wójciak

"Badanie wpływu filtra dla określonych parametrów zdjęc cyfrowych na przebieg wykresów cechowniczych"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

M. Dąbrowska
A. Maroszek

"Rekonstrukcja pieca pudlingowego w Sielpii Wielkiej"

" " - Wrocław

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

D. Łozińska
D. Musiał

"Prace remontowe przy żelaznym kole wodnym w Muzeum Techniki w Sielpii Wielkiej"

" " - Wrocław

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

Rok akademicki 2003-2004

M. Dąbrowska

"Obozy naukowe studentów. Ochrona zabytków hutnictwa"

"Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowo-Techniczna "Akademia młodych 2004"" - Dniepropietrowsk

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

J. Skirewska

"Redukcja stężenia tlenków azotu z wykorzystaniem biopaliw"

"II Konferencja Energia-Ekologia-Etyka " - AGH

-

dr hab. inż.
L. Szecówka

M. Dąbrowska

"Rekonstrukcja pieca pudlingowego"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

A. Balt

"Remont i zabezpieczenie antykorozyjne zabytkowego koła wodnego"

"XXVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

dr hab. inż.
M. Kieloch

M. Dąbrowska

"Piec pudlingowy"

"VI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - Katowice

IV m.

dr hab. inż.
M. Kieloch

A. Balt

"Remont zabytkowego koła wodnego"

"VI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - Katowice

III m.

dr hab. inż.
M. Kieloch

J. Skirewska

"Zastosowanie biopaliw w procesie reburningu do redukcji NOx"

"Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej" - Szczyrk

-

dr hab. inż.
L. Szecówka

Rok akademicki 2002-2003

E. Fiust

"Modelowanie przepływu stali w kadzi wielootworowej"

"Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowo-Techniczna "Akademia młodych 2003"" - Dniepropietrowsk

II m.

prof. dr inż.
J. Jowsa

A. Dyja
W. Radomiak

"Analiza rozpływu powietrza w komorze kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną"

"Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowo-Techniczna "Akademia młodych 2003"" - Dniepropietrowsk

I m.

dr inż.
H. Radomiak

A. Szwedzińska
Z. Lenarcik

"Zastosowanie pompy ciepła jako źródła ciepła w instalacji centralnego ogrzewania oraz w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej"

"XXVII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

-

mgr. inż.
D. Kawka

Rok akademicki 2001-2002

W. Pawlak

"Zastosowanie stopniowania powietrza w procesie redukcji tlenków azotu"

"XXVII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa" - P.Cz.

III m.

dr inż.
L. Szecówka

M. Poskart
W. Pawlak

"Efekty równoczesnego stosowania stopniowania powietrza i reburningu w procesie redukcji stężenia tlenków azotu"

" Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały i technologie XXI wieku". - P.Śl

I m.

dr inż.
L. Szecówka

M. Poskart
W. Pawlak

"Zastosowanie stopniowania powietrza w procesie redukcji tlenków azotu"

"XXXIX Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo - Hutniczej" - AGH

-

dr inż.
L. Szecówka

Rok akademicki 2000-2001

G. Radomski

,,Badanie przyczepności zgorzeliny do podłoża stalowego''

,,XXV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa'' - P.Cz.

III m.

dr inż.
M. Kieloch

A. Łacinowska
Ł. Piechowicz

 

Udział w Ogólnopolskim Kongresie Kół Naukowych w W-wie

 

dr inż.
L. Szecówka