Koło Naukowe Piecowników

 

 

UWAGA!!!

Zamieszczone na stronie Koła Naukowego „Piecowników” programy służą jedynie jako pomoc naukowa. W celu ich umiejętnego wykorzystania należy posiadać niezbędny zasób wiedzy z dziedziny, której program dotyczy. Programy te służą do sprawdzania swojej wiedzy. Nie stosuje się ich do precyzyjnych obliczeń

 

 

Jednostki

 1. Jednostki długości

 2. jednostki mocy

 3. Jednostki pracy, ciepła, energii

 4. Przeliczanie ciśnień

 5. Przeliczanie temperatur

Spalanie

 1. emisja CO2 gazy

 2. emisja CO2 SO2 stale i ciekle

 3. spalanie gazów nadmiar

 4. spalanie gazów niedomiar

 5. spalanie mieszaniny paliw stalych

 6. spalanie mieszaniny  gazów nadmiar

 7. spalanie paliw stałych

 8. temperatura spalania

Termodynamika

 1. adiabata

 2. bilans substancji

 3. izobara

 4. izochora

 5. izoterma

 6. izoterma specjalne

 7. obliczenia udziałów

 8. przeliczanie ciepła właściwego

 9. przeliczanie udziałów

 10. przepływy przekrój okrągły

 11. przepływy przekrój prostokątny

 12. równanie Clapeyrona

 13. warunki umowne

Własności cieplno-fizyczne

 1. Parametry gazów

 2. Parametry pary nasyconej

 3. Parametry powietrza wilgotnego nasyconego

 4. Własności powietrza suchego

 5. Własności stali

 6. Własności wody

Wymiana ciepła

 1. emisyjność spalin

 2. konwekcja swobodna

 3. konwekcja wymuszona wewnątrz

 4. przenikanie przegroda płaska