Koło Naukowe Piecowników

 

Referaty i Prezentacje

 

Badania wpływu intensywności podgrzewania wsadu na zużycie e nergii w komorowym piecu grzewczym
Modelowanie wpływu intensywności podgrzewania na zużycie ciepła
Wpływ eksploatacji pieców grzewczych na zużycie ciepła
Analiza technologicznych aspektów zarządzania jakością wulkanizacji gumy
Analiza wpływu technologii na wydajność procesu nagrzewania wsadu płaskiego dla warunków brzegowych trzeciego rodzaju
Analiza wpływu wartości stosunku nadmiaru powietrza spalania na warunki wymiany ciepła w procesie nagrzewania wsadu w komorowym piecu grzewczym
Badania wpływu parametrów pracy pieca na szybkość procesu nagrzewania
Contactless measurement of charge temperature in heating furnaces using digital photopyrometry
Effect of thermo-chemical parameters on the adhesion of scale layer
Emisja CO2- możliwości jej ograniczenia
Emisja dwutlenku węgla i handel emisjami jako sposób jej ograniczenia
Dioxide carbon and emissions trading as a way to its reduce
Heat consumption and steel loss in the heating process on example of real industrial technology
Influence of changes objects temperature
on the factor emissivity value
Modeling of heating furnace thermal operations across steel loss in the heating process
Modeling of the influence of technology and productivity on thickness of scale layer in the heating steel charge process
Możliwości ograniczenia emisji CO2 z zastosowaniem spalania tlenowego
Niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia grzewcze małej i średniej mocy oraz ocena techniczna, ekonomiczna i ekologiczna na wybranych przykładach
Numerical modeling of fumes flow in furnace heating chamber make use commercial software
Ocena stanu środowiska naturalnego w gminie ładzice na tle powiatu radomszczańskiego
Possibilities for the utilization of waste glycerine as a fuel
Possibilities of measuring the surface temperature of charge in heating furnaces
Precise measurements of the surface temperature of solid bodies
Rationalization of the process of heating at reduced furnace capacity
Wpływ sposobu ułożenia wsadu na czas wyrównywania temperatury
The effect of the mode of charge arrangement on the temperature equalization time
Wpływ temperatury nagrzewania na przyczepność zgorzeliny dla stali 18G2A
Wspomagane komputerowo pomiary temperatury powierzchni wsadu nagrzewanego przed przeróbką plastyczną i obróbką cieplną
Źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce
Sources of air pollution in Poland