KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

 

Laboratoria

 

 

Laboratorium termodynamiki i urządzeń cieplnych
(s. 011)

kierownik laboratorium dr inż. Sławomir Morel

 

 

 

 

Laboratorium rozdrabniania strumieniowego
(s. 016)

kierownik laboratorium dr inż. Tomasz Wyleciał

 

 

 

 

Laboratorium energooszczędnego i małozgorzelinowego nagrzewania wsadu
(s. 027)

kierownik laboratorium dr inż. Jarosław Boryca

 

 

 

 

Laboratorium materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych
(s. 312)

kierownik laboratorium dr inż. Tomasz Wyleciał

 

 

 

 

Laboratorium analiz spektrometrycznych i modelowania procesów cieplno-przepływowych
(s. 313)

kierownik laboratorium dr inż. Henryk Radomiak

 

 

 

 

 

Laboratorium diagnostyki i modelowania procesów spalania oraz ochrony powietrza
(s. 314)

kierownik laboratorium dr inż. Monika Zajemska

 

 

 

 

 

Laboratorium metrologii i pomiarów cieplnych
(s. 334)

kierownik laboratorium dr inż. Henryk Radomiak

 

 

 

 

Laboratorium techniki cieplnej i urządzeń cieplnych
(s. 336)

kierownik laboratorium dr inż. Jarosław Boryca

 

 

 

 

Laboratorium własności paliw stałych i utylizacji odpadów
(s. 537)

kierownik laboratorium dr inż. Monika Zajemska

 

 

 

 

 

Laboratorium wymiany ciepła i nagrzewania wsadu porowatego
(s. 539)

kierownik laboratorium dr inż. Rafał Wyczółkowski