KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

Oferta badawcza

Kierunki naukowe preferowane w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska stanowią jednocześnie ofertę badawczą. Katedra dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową oraz oprogramowaniem komputerowym. Umożliwia to wykonywanie następujących prac badawczych:

1.     Projektowanie, modelowanie, analiza i ekspertyzy procesu nagrzewania wsadu stalowego, w tym:

 • projektowanie i modelowanie technologii,

 •  badania, analiza i obliczenia dotyczące zużycia ciepła,

 •  badania, analiza i obliczenia dotyczące straty stali na zgorzelinę,

 • racjonalizacja procesu nagrzewania,

 • badania, analiza i obliczenia dotyczące przyczepności zgorzeliny,

 •  badania, analiza i obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń
  w procesie nagrzewania.

2.     Badania i obliczenia projektowe, cieplne oraz bilansowe pieców grzewczych i kotłów.

3.     Projektowanie, modelowanie i analiza procesu nagrzewania wsadu porowatego (wiązki rur, profili czy kształtowników, kręgi walcówki taśm lub blach, drut nawinięty na szpule oraz wiele innych niewielkich przedmiotów w masowej ilości takich jak np. elementy toczne łożysk).

4.     Plazmowe natryskiwanie powłok.

5.     Projektowanie, modelowanie i diagnostyka procesów spalania paliw konwencjonalnych w przemyśle, energetyce zawodowej, ciepłownictwie
i ogrzewnictwie.

6.     Projektowanie, modelowanie i diagnostyka procesów spalania paliw alternatywnych w przemyśle, energetyce zawodowej, ciepłownictwie
i ogrzewnictwie.

7.     Modelowanie i diagnostyka emisji zanieczyszczeń do atmosfery
w przemyśle, energetyce zawodowej, ciepłownictwie i ogrzewnictwie.

8.     Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

9.     Projektowanie, modelowanie i analiza procesów związanych
z rozdrabnianiem strumieniowym.

10.                       Pomiary temperatury z wykorzystaniem metod stykowych
i bezstykowych, w tym:

 •  termowizji,

 • pirometrii,

 • fotopirometrii.