KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

Oferta dydaktyczna

 

Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska posiada w swojej ofercie dydaktycznej szeroką gamę przedmiotów ogólnych, jak i specjalistycznych. Dysponując nowoczesnym zapleczem technicznym w postaci specjalistycznych laboratoriów oraz doświadczoną i kompetentną kadrą naukową przygotowuje studentów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Pracownicy i studenci doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach niemal wszystkich kierunków uruchomionych na Wydziale. Do wiodących kierunków, na których Katedra prowadzi proces dydaktyczny w postaci przedmiotów ogólnych, należy zaliczyć kierunki:

 

  • Metalurgia

  • Inżynieria Bezpieczeństwa

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • Inżynieria Materiałowa

  • Inżynieria Biomedyczna

  • Inżynieria Chemiczna i Procesowa

  • Fizyka Techniczna

 

oraz w postaci przedmiotów kierunkowych na specjalnościach:

 

  • ochrona środowiska i recykling materiałów – Metalurgia, studia stacjonarne,

  • ochrona środowiska i przeróbka plastyczna – Metalurgia, studia niestacjonarne,

  • inżynieria produkcji w ekorozwoju – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Uczestnicząc w programie dydaktycznym realizowanym przez Katedrę Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska studenci mogą spodziewać się pełnego profesjonalizmu oraz przekazania im bogatego doświadczenia praktycznego i teoretycznego, ale również przyjaznego podejścia wykładowców i możliwości rozwoju własnych umiejętności.

Studenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu Katedry poprzez badania naukowe, wyjazdy konferencyjne oraz pracę w Studenckim Kole Naukowym „Piecowników”.

Doświadczenie i kompetencje pracowników zapewniają podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej przez naszych studentów, o czym mogą świadczyć dokonania naszych Absolwentów.

O szczególnej atmosferze panującej w Katedrze można się przekonać śledząc rys historyczny i przywiązanie do Katedry jej Absolwentów.