KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax (0 34) 32-50-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

Rys historyczny

 

Katedrę Pieców Przemysłowych powołano Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.07.1963 r. Powstała w oparciu o Zakład Pieców Płomiennych, istniejący w Katedrze Metalurgii Żelaza. Inicjatorem przedsięwzięcia i założycielem Katedry był wybitny specjalista z dziedziny konstrukcji i eksploatacji pieców przemysłowych – ówczesny docent Zbigniew Wernicki.

Jednocześnie z powstaniem Katedry uruchomiono kształcenie na specjalności piece przemysłowe. Pierwszymi pracownikami Katedry byli: doc. Zbigniew Wernicki, doc. Witold Żółkowski, dr inż. Edmund Kubala, dr inż. Kazimierz Moszoro, mgr inż. Tadeusz Daniel, mgr inż. Tomira Szemberg oraz pracownik techniczny – Leopold Wiśniewski. Od powołania Katedra Pieców Przemysłowych podlega licznym zmianom organizacyjnym, związanych z rozwojem Wydziału.
 

Kalendarium

 

Sylwetki byłych pracowników

 

Wydarzenia historyczne i tradycje

kultywowane w Katedrze