KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl

 

Wydarzenia historyczne i tradycje
kultywowane w katedrze
 

Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska zawsze była silnie związana z tradycjami hutniczymi (prezentacja Powerpoint). Jej korzenie wywodzą się właśnie z takich tradycji, stąd silne do nich przywiązanie i zarazem „konieczność” ich kultywowania.

Jedną z takich tradycji, a zarazem wydarzeń historycznych, które na trwałe wpisały się w życie Katedry jest organizacja przez Koło Naukowe „Piecowników” Studenckich Obozów Naukowych.

Z tradycji hutniczych wywodzą się również pożegnania zasłużonych pracowników Katedry, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę, pozostawiając po sobie trwały ślad w postaci przekazanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Silna więź, jaka powstaje poprzez lata studenckie, jest szczególnie widoczna podczas jubileuszowych spotkań absolwentów

 

Przygotowania do podjęcia absolwentów Katedry

(kliknij by powiększyć)

 

 

Uroczyste powitanie absolwentów Katedry

(kliknij by powiększyć)

 

 

 

 

Spotkania po latach

(kliknij by powiększyć)

 

 

Dobrą tradycją w historii Katedry było również „pasowanie na piecownika”. Tego typu spotkania integracyjne pracowników Katedry ze studentami odbywały się każdego roku w czerwcu począwszy od lat 70-tych aż do początku nowego XXI wieku. Podczas pasowania studenci i pracownicy wspólnie śpiewali przy ognisku, opowiadali dowcipy, a całe spotkanie przebiegało w atmosferze pozwalającej na wzajemne zacieśnienie więzi, które potem utrzymywały się przez długie lata.


Wspólne, pamiątkowe zdjęcie

(kliknij by powiększyć)

 

Śpiewanie i zabawa przy ognisku

(kliknij by powiększyć)

 

Punktem kulminacyjnym spotkania była budowa z kształtek styropianowych „kanału spalinowego”, przez który każdy kandydat na piecownika musiał obowiązkowo przecisnąć się na leżąco. Kandydatami byli studenci, którzy ukończyli I semestr na Katedrze (IV semestr studiów), ale również świeżo przyjęci pracownicy i doktoranci.

Budowa „kanału spalinowego” i jego przejście

(kliknij by powiększyć)

 

Po przejściu kanału kandydat, poprzez symboliczne uderzenie imitacją cegły przez Kierownika Katedry zostawał mianowany na piecownika. Pełnoprawny piecownik otrzymywał uroczyście dyplom, który zobowiązywał go do godnego reprezentowania społeczności, do której został przyjęty.

Symboliczne mianowanie na piecownika przez kierownika Katedry

(kliknij by powiększyć)

 

Dyplom piecownika

(kliknij by powiększyć)

 

 

W długoletniej historii Katedry niezwykle ważnym wydarzeniem była organizacja tradycyjnych Konferencji Naukowo-Technicznych. Pierwszą konferencję „Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych” zorganizowano w 1993 roku w Poraju k. Częstochowy. Z czasem organizacja konferencji stała się tradycją. Ostatnią konferencję zorganizowano w 2007 r.

Oficjalne otwarcie konferencji

(kliknij by powiększyć)

 

W latach 1993-2007 zorganizowano 13 konferencji, podczas których omawiano problemy naukowe i badawcze, ale przede wszystkim te dotyczące przemysłu. Konferencje gościły wielu znamienitych gości zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Obrady plenarne

(kliknij by powiększyć)

 

 

Tematyczne sesje posterowe

(kliknij by powiększyć)

 

Obradom towarzyszyła zawsze specyficzna, przyjazna atmosfera, której zwieńczeniem były uroczyste kolacje z występami artystycznymi oraz liczne wycieczki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Występy zespołu „Śląsk” podczas uroczystej kolacji

(kliknij by powiększyć)

 

 

Zwiedzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu
i uroczysta kolacja

(kliknij by powiększyć)

 

Zwiedzanie statkiem Zalewu w Poraju

(kliknij by powiększyć)

 

Uroczysta kolacja u o. Paulinów w Leśniowie

(kliknij by powiększyć)

 

XV-wieczny kościółek drewniany w Zrębicach

(kliknij by powiększyć)

 

 Źródła Zygmunta

(kliknij by powiększyć)

 

Dworek Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

(kliknij by powiększyć)

 

Brama Twardowskiego

(kliknij by powiększyć)

 

Pałac Raczyńskich

(kliknij by powiększyć)

Pasieka dydaktyczna w Jurajskim Parku Krajobrazowym

(kliknij by powiększyć)