KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Armii Krajowej 19 p.335 tel./fax +48 343250-723; e-mail: piece@wip.pcz.pl


Struktura Katedry

Funkcja Imię i nazwisko e-mail telefon pokój
Kierownik dr hab. inż. Henryk Radomiak henrad@wip.pcz.pl 773 311
Z-ca kierownika dr hab. inż. Monika Zajemska poskart@wip.pcz.pl 631 315a
Sekretariat
Samodzielny referent
mgr Małgorzata Sowińska piece@wip.pcz.pl 723 335

ZAKŁAD NISKOEMISYJNEGO SPALANIA PALIW

Funkcja Imię i nazwisko e-mail telefon  
Kierownik dr hab. inż. Monika Zajemska poskart@wip.pcz.pl 631 315a
Profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Henryk Radomiak henrad@wip.pcz.pl 773 311
Adiunkt habilitowany dr hab. inż. Monika Zajemska poskart@wip.pcz.pl 726 315a
Adiunkt dr inż. Dorota Musiał musialdt@wip.pcz.pl 780 318
Adiunkt dr inż. Tomasz Wyleciał wylecial@wip.pcz.pl 766 313
Technik Ireneusz Żabicki zabickiirek@wp.pl 763 337
         

ZAKŁAD ENERGOOSZCZĘDNEGO NAGRZEWANIA WSADU

Funkcja Imię i nazwisko e-mail telefon  
Kierownik dr inż. Jarosław Boryca boryca@wip.pcz.pl 770 518
Profesor nadzwyczajny dr hab. inż. Marian Kieloch Prof. P.Cz. kieloch@wip.pcz.pl 729 026
Adiunkt dr inż. Jarosław Boryca boryca@wip.pcz.pl 770 518
Adiunkt dr inż. Rafał Wyczółkowski rafti@tlen.pl 770 518
Adiunkt dr inż. Sławomir Morel morel@wip.pcz.pl 774 318